Ochrana osobních údajů

 

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti ADORN s.r.o., Obecnická 285, 261 01 Příbram (sídlo, výroba). IČ: 274 53 642 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: Jméno, e-mail, telefon, místo realizace pro účel zpracování:

– zasílání konkrétních nabídek. Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mých osobních údajů pro zasílání konkrétních nabídek, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/8 148 00 Praha 4 – Chodov IČ: 032 13 595, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutým osobních údajům, právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté kontaktní údaje budeme zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.